Referat från anförande av försvarsminister Peter Hultqvist

IMG_2570

Försvarsminister Peter Hultqvist öppnade med att klargöra att regeringen inte utgör en expeditionsministär utan kommer att fortsätta att regera fram till nyvalet den 22 mars. Det har skett en dramatisk förändring i Sveriges närområde som pågått under ett antal år. Utvecklingen i Ukraina är en förlängning av detta. Ryssland agerar revanschistiskt och är villigt att använda sin försvarsmakt för att rita om den politiska kartan i Europa. Annekteringen av Krim kan aldrig accepteras av Sverige och det finns inga ursäkter för Rysslands agerande. Det behövs en bred majoritet i Sveriges riksdag för försvarets inriktningsproposition. Målsättningen är att propositionen ska levereras till Riksdagen innan den 22 mars.  Försvarsberedningen är central för att skapa samsyn mellan partierna och utgör grunden för inriktningspropositionen. Sex partier står bakom Försvarsberedningens rapport från juni 2014. Det är angeläget att ha ett betydande samspel mellan alla aktörer inom försvarssektorn för att få propositionen på plats. Propositionen kommer att innefatta perioden 2016 till 2020. Ledstjärnan är en ökad militär förmåga. En ökad militär närvaro på Gotland är mycket angeläget då ön har en central geopolitisk roll i närområdet.  Det internationella samarbetet är mycket centralt för utformandet av försvarspolitiken. Det svensk-finska försvarssamarbetet ska öka. Försvarsberedningens rapport öppnar även för att dela information om grundläggande försvarsplanering. Samarbetet underlättas av att Sverige och Finland båda är militärt alliansfria länder. NATO:s Partnerskapet för fred utgör en viktig plattform för internationellt försvarspolitiskt samarbete men även värdlandsavtalet för militär eller civil kris är centralt i detta avseende. Även samarbetet med EU och FN erbjuder möjligheter att fördjupa det internationella försvarspolitiska samarbetetSverige har en mycket högteknologiskt försvarsindustri. Vidare är ofta försvarsföretag viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv då de ofta utgör stora arbetsgivare på mindre orter. Regeringen överväger att upprätta en försvarsindustriell utvecklingsstrategi. Socialdemokraterna arbetade mycket intensivt i opposition för att få en samsyn kring behovet av att identifiera väsentliga säkerhetsintressen Det kan finnas skäl att vidga antalet väsentliga säkerhetsintressen i framtiden. Det var även angeläget att Saab kunde ta över Kockums för att säkra en svensk produktion av ubåtar samt för att företaget skulle kunna tävla på den internationella försvarsmarknaden vid kommande upphandlingar på området. Den säkerhetspolitiska utvecklingen påverkar även försvarsindustrin liksom andra aktörer på det försvarspolitiska området. Försvarsminstern avslutade sitt föredra med att framhålla att fredstida rationalitet inte kan vara utgångspunkten för logistikförsörjningen.  Logistikförsörjningen måste fungera vid alla typer av kris och konfliktsituationer.

Publicerat på 10 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Referat från anförande av försvarsminister Peter Hultqvist.

Kommentarer inaktiverade.