Referat från anförande av generaldirektör Lena Erixon, FMV

IMG_2618

Generaldirektör Lena Erixon framhöll att ledstjärna i FMV:s nya organisation är en effektiv logistik – var och när den behövs. Genom en sammanhållen försvarslogistik med Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör bidrar båda parter till ökad tillgänglighet för Försvarsmaktens förband. Ett nära samarbete med Försvarsmakten är naturligtvis avgörande för att denna modell ska bli framgångsrik. Växeltjänstgöring mellan myndigheterna kan vara ett alternativ för att uppnå detta syfte. Det är även angeläget att FMV inte bara arbetar med logistikförsörjning utan även tryggar sin egen kompetensförsörjning. Många unga har inte egna erfarenheter och referensramar från försvaret. Det medför att det är än mer angeläget för FMV:s personal att förstå Försvarsmaktens behov. EU:s regelverk påverkar i allt högre grad FMV:s upphandlingar. Det skapar ett ökat behov av internationellt samarbete för FMV. Överklaganden på FMV:s upphandlingsbeslut tar enorm tid och kraft för myndigheten. 93 procent av alla överklaganden föll i slutändan ut till FMV:s fördel. Men alla är förlorare i denna process och då framförallt försvarsmakten.  FMV ser gärna en närmare dialog med försvarsföretagen kring utformandet av upphandlingar men vädjar till företagen att använda överklagande alternativet betydligt mer restriktivt.   JAS 39 Gripen, artillerisystemet Archer, nästa generations ubåt A26, upphandling av tunga lastbilar och försvarslogistik till FN-insatsen i Mali är några av de aktuella frågor som FMV fokuserar på för närvarande. Inte minst det sistnämnda är till del en ny utmaning för FMV. Att hitta formerna för den nya modellen kommer inte att vara lätt då det alltid finns en viss tröghet inbyggd i alla myndigheter. Vidar är det angeläget att FMV hittar en bra balans mellan tid, kostnad och kvalité inom ramen för sina uppgifter. Då kommer man även att kunna uppnå ledstjärna en effektiv försvarslogistik – var och när den behövs avslutade generaldirektör Lena Erixon.

 

Lena Erixons presentation kan du finna här.

Publicerat på 10 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Referat från anförande av generaldirektör Lena Erixon, FMV.

Kommentarer inaktiverade.