Referat från anförande av generaldirektör Peter Sandwall, Försvarsmakten

IMG_2605

Generaldirektör Peter Sandwall inledde med att redogöra för den säkerhetspolitiska utvecklingen både internationellt och i närområdet. Strategiskt förutsägbart men taktiskt oförutsägbart kan, till stora delar, sammanfatta Rysslands agerande i Ukraina. Detta kommer att generera ett antal konsekvenser för den säkerhetspolitiska utvecklingen.

För det första har den ryska tröskeln för att använda militärt våld sänkts ytterligare.

För det andra ökar den militärstrategiska spänningen i Sveriges närområde.

För det tredje har den militära närvaron i Östersjöområdet ökat högst avsevärt.

För det fjärde ökar risken för militära incidenter i vårt eget närområde.

Framtida konflikter kommer sannolikt att se annorlunda än den föreställning som vi hade under kalla kriget. Denna bedömning brukar sammanfattas som sjätte generationens krigföring. Detta handlar om operationer som i inledande faser försöker bryta ner motståndarens vilja att försvara sig. Syftet är även att uppnå en systemkollaps genom att angripa samhällets funktionalitet med olika verktyg. Det handlar bl.a. om att Icke-kinetiska system, obemannade system, fjärrstridsmedel och cyber. Dessa teknologier kommer att bli mycket centrala i framtiden. Försvarsmakten arbetar för att uppnå tröskeleffekt för att förhindra en våldseskalation i Sveriges närområde. För att uppnå detta är politisk vilja och militär trovärdighet avgörande. Det krävs tillgängliga förband för att snabbt kunna agerar om behov skulle uppstå. Men det är även viktigt att se till att hela samhället klarar att hantera påverkansoperationer.  En andraslagsförmåga är angeläget men likaså att öka den operativa rörligheten hos försvarsmakten. Svenska bidrag till internationella insatser kommer fortsatt att vara efterfrågade i framtiden. Försvarsmakten uppfattar inte att det finns ett motsatsförhållande mellan nationellt försvar och de internationella insatserna. Professionalism och interoperabilitet är viktigt för båda uppgifterna.  Försvarsberednings rapport från juni 2014 medför en ambitionshöjning för Försvarsmakten. Det är angeläget att uppnå en högre operativ effekt för Försvarsmaktens förband.  Försvarsmakten ska i närtid överlämna underlaget till inriktningspropositionen till Försvarsdepartementet. För närvarande sker ett svårt avvägningsarbete. Tillgänglighet, tröskeleffekt, trovärdighet och tillsammans är de ledord som präglar bedömningsgrunden för avvägningsarbetet avslutade generaldirektör Peter Sandwall.

Sandwalls presentation finner du här.

Publicerat på 10 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Referat från anförande av generaldirektör Peter Sandwall, Försvarsmakten.

Kommentarer inaktiverade.