Referat från anförande av generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten

IMG_2741

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre framhöll att Försvarsmakten framförallt fokuserar på införandet av Insatsorganisationen 2014. Ambitionen är styrd av den ekonomiska tilldelning som är avsatt för detta syfte. Att öka den operativa förmågan är ledstjärnan i arbetet. Flera av försvarsmaktens materielsystem har en livslängd fram till 2030. Efter det kommer det att kräva omfattande materielförnyelse. Det är angeläget att Försvarsmakten har god förmåga att identifiera framtida teknologier. Perspektivplanen är en mycket viktig process i detta sammanhang FoT är angeläget för att kunna vidmakthålla handlingsfrihet inför framtiden. Tillgänglighet, tröskeleffekt, trovärdighet och tillsammans men även trender är viktiga ledord för Försvarsmaktens FoT verksamheten. De trender som identifierades i Perspektivplanen är fortsatt relevanta för såväl Sverige som övriga länder i närområdet. Behovet av FoT är stigande i ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen. Framförallt är det angeläget att lägga kraft på områden som identifierats som väsentliga säkerhetsintressen. Men även integritetskritiska områden, kunskapsuppbyggnad och utvecklat internationellt samarbete är prioriterat. Det internationella samarbetet, inte minst med Storbritannien, är mycket viktig för att identifiera framtida trender och tendenser. Anslaget för FoT har minskat under det senaste årtiondet. Men Sverige hävdar sig fortfarande relativt väl i en internationell jämförelse beträffande satsningar på FoT. Samtidigt kan vi dock notera ett visst svalnande intresse från vissa större internationella samarbetspartners avslutade generallöjtnant Dennis Gyllensporre.

Presentationen finner du här.

Publicerat på 10 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Referat från anförande av generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten.

Kommentarer inaktiverade.