Referat: Statens ansvar för innovationsinvesteringar – generaldirektör Lena Erixon, FMV

IMG_2830

Generaldirektör Lena Erixon öppnade med att framhålla att Sverige ligger långt framme i transformeringen av materielförsörjningen framförallt i ett jämförande internationellt perspektiv. Sverige kan, i allt väsentligt, påvisa hög kostnadseffektivet i de upphandlingar och de utvecklingsprojekt som genomförts. Ett exempel på detta är de låga drivskostnaderna för Gripen. Detta är ett tydligt exempel på innovationskraften i det svenska systemet.

Archersystemet är en innovationsinvestering som i grunden handlar om en produktutveckling. Det var ett villkor i regeringsbeslutet för Archer att det fanns en internationell partner som var villig att ingå i projektet. Sådana krav kommer att bli allt vanligare i framtiden. En utmaning med det internationella samarbetet kring Archer var dock sannolikt att Norges förväntas bild av projektet var annorlunda än Sveriges. En erfarenhet från Archerprojektet är att det är angeläget att tidigt lyfta frågor och problem för att snabbt kunna hantera de utmaningar som kan uppstå utmed projektets gång. Målet med det internationella samarbetet är att uppnå kostnadsdelning och bygga starka partnerskap. Många förundras över att Sverige både har förmåga att producera stridsflygplan och göra det mycket kostnadseffektivt. En förutsättning för detta är att den svenska modellen lägger grunden för ett effektivt samarbete mellan myndigheter, företag och akademi där alla har respekt för sina skilda roller. De speciella förhållanden som finns i Östersjön gör det angeläget att vidmakthålla en förmåga att bygga ubåtar i Sverige. Beslutet att öppna Kockums för utlänska ägare framstod som rationellt när det genomfördes. Men man underskattade sannolikt vilka motiv som låg bakom förvärvet av Kockums. Kontrollen över IPR-rättigheterna var centralt för att vidmakthålla detta väsentliga säkerhetsintresse. Utgångspunkten för detta har inte varit försvarsindustriella intressen utan försvars- och säkerhetspolitiska överväganden. Staten kommer även i framtiden att ha ett ansvar för innovationsinvesteringar men staten kommer inte att kunna vidmakthålla samma bredd som tidigare. Press på kostnadsutveckling samt internationella samarbeten kommer att vara viktiga faktorer som präglar det kommande arbete. Vi har mycket att vara stolta avslutade generaldirektör Lena Erixon.

Lena Erixons presentation om innovationsupphandlingar hittar du här.

Publicerat på 10 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Referat: Statens ansvar för innovationsinvesteringar – generaldirektör Lena Erixon, FMV.

Kommentarer inaktiverade.