Referat: Industrins ansvar för forskning och innovation – Lennart Sindahl, vice vd Saab

IMG_2913

Vice-Vd för Saab Lennart Sindahl framhöll att försvarsindustrin i Sverige är mycket konkurrenskraftig men att den samtidigt står inför vissa utmaningar. Det finns ett starkt behov av tillgången till utländsk teknologi vilket även kräver starka bilaterala relationer på det statliga området. Inte minst är den transatlantiska länken mycket central. Gripen E är ett tydligt exempel på den starka förmåga som finns i Sverige på att ta in utländsk teknologi och sedan vidareförädla detta genom systemintegration. Det är tydligt att exporten kommer att bli allt viktigare i framtiden. Samtidigt är det inte exporten som driver innovation. Snarare handlar det om att åstadkomma kostnadsdelning och goda förutsättningar för vidareutveckling av befintliga plattformar och system. Teknologiöverföringar är oftast ett krav vid exportaffärer vilket gör det angeläget att ha en stark forskning- och utvecklingsbas i Sverige. Försvarsmarknaden präglas av långa processer och framförallt beslut kring upphandlingar av större plattformar kännetecknas av politiska överväganden på hög nivå. Den svenska industrin är mycket konkurrenskraftig framförallt när det kommer till att utveckla avancerade system och plattformar till ett kostnadseffektivt pris över en livscykel. Allt fler upphandlingar i Sverige genomförs i öppen internationell konkurrens. De svenska företagen har i allmänhet inga problem med detta. Men fokus på konkurrensupphandlingar får inte ske på bekostad av den strategiska dialogen mellan myndigheter och företag. Det kan därför finnas skäl att se över hur dialogen mellan företag och myndigheter kan vidareutvecklas. Företagen uppskattar att staten är en kompetent, krävande och framförallt djärv beställare och de vill gärna vara en högteknologisk, effektiv och djärv leverantör. Riskminimering är naturligt vid alla former av upphandling. Men om myndigheterna och företagen inte hade haft djärvhet skulle det sannolikt inte ha producerats stridsflygplan och ubåtar i Sverige. Vidare krävs det väl utvecklade affärsmodeller som ger både kund och leverantör samverkande incitament samt stora krav på kostnadseffektivitet. Det är viktigt att kunden och leverantören drar åt samma håll vid utvecklingsprojekt. Långsiktighet och stabilitet i materielförsörjningen är därför avgörande. Det krävs dialog och samarbete för att fylla det svenska behovet OCH samtidigt identifiera plattformar och system som har en stor potential på exportmarknaden.  Av dessa skäl är ett utvecklat partnerskap mellan stat och industri en viktig väg framåt avslutade Lennart Sindahl.

 

Sindahls presentation finns här.

Publicerat på 11 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Referat: Industrins ansvar för forskning och innovation – Lennart Sindahl, vice vd Saab.

Kommentarer inaktiverade.