Refererat: Europeisk utveckling i en global försvarsindustriell kontext – Jan Pie, generalsekreterare ASD

DSC_0293

Jan Pie framhöll att Europa har en stark position inom området civilt flyg och har en likvärdig ställning som USA på detta område. Företag i Europa och USA ligger långt före alla andra aktörer i världen. Framtidsprognoserna på detta område ser mycket goda ut och orderböckerna för många europeiska företag är i det närmaste fulla. Miljö- och säkerhetskraven driver här till stora delar teknikutvecklingen Inom försvarssektorn är dock utmaningarna betydligt större för Europa. Europa lider av en mycket fragmenterad marknad, fallande försvarsutgifter och ökad konkurrens från aktörer på andra marknader. De europeiska företagen har lyckats hantera denna utmaning genom att fokusera på export till andra regioner i världen där försvarsutgifterna ökar. Över hälften av omsättningen inom försvarsindustrin inom EU generas nu av export till tredjeland. Försvarsutgifterna i hela världen stiger förutom i det Euro-atlantiska området. Den globala handeln med försvarsmateriel har ökat med 14 procent under det senaste årtiondet. USA:s exportkontroll reform skapar både utmaningar och möjligheter för Europa. De amerikanska försvarsföretagen kommer att bli betydligt mer exportorienterade i framtiden. Samtidigt finns det tecken på att den amerikanska hemma marknaden i högre grad kommer att öppnas upp för utländska företag vilket kan skapa nya möjligheter för marknadspenetration. Det politiska landskapet i Europa befinner sig i förändring så till vida en ny EU kommission nu tillträtt och den Europeiska försvarsbyrån kommer att få en ny chef. Mycket kraft kommer nu att läggas från ASD på att forma kommissionens färdplan för Europeiska rådets möte med stats och regeringscheferna i juni 2015 avslutade Jan Pie.

Hans presentation med anteckningar finns här.

Publicerat på 11 december, 2014, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Refererat: Europeisk utveckling i en global försvarsindustriell kontext – Jan Pie, generalsekreterare ASD.

Kommentarer inaktiverade.