Anförande FMV – Dan Ohlsson, FMV

Dan_Ohlsson

Generaldirektör Dan Ohlsson inledde med att lyfta frågeställningen för FFD 2015 – ”Påverkar en förändrad hotbild relationen mellan marknad och försvar?” och landade i att svaret på den frågan är ”ja”. FMV:s roll i samspelet med andra aktörer är ytterst att leverera en effektiv försvarslogistik. Ohlsson framhöll att han känner en betydande stolthet inför det arbete som FMV:s medarbetare utför. Vidare får FMV många internationella besökare som vill lära och ta intryck av den modell för logistikförsörjning som vi har utvecklat i Sverige. Detta bör sägas mot bakgrund av att vi ibland är våra egna hårdaste kritiker när det kommer till logistikförsörjningen. Förändringsprocesser tar tid men FMV levererar idag för fullt efter tre år av omställning och omorganisation. Med dom nya beredskapskraven innebär att det blir mycket viktigare leverera i tid vilket också ställer högre krav på försvarsföretagen. Vidare redogjorde Ohlsson för den utredning under Ingmar Wahlbergs ledning som ska utvärdera försvarslogistikreformen och som ska vara klar i december 2016. FMV välkomnar denna utredning mot bakgrund av att gränsytorna mellan FMV:s och Försvarsmaktens uppgifter sannolikt behöver ses över. Avslutningsvis belyste Ohlsson det framtida exportstödet eftersom FXM läggs ner efter årsskiftet och delar av myndighetens uppgifter och personal förs över till FMV. Det är viktigt att även notera de möjligheter som detta skapar framhöll Ohlsson. Exportstödet ska främst bedrivas inom områden av väsentlig betydelse för Sveriges försvar och i syfte att minska Försvarsmaktens kostnader. Genom detta skapas det möjligheter till bättre inriktning och större samordning mellan internationella materielsamarbeten och exportstöd avslutade Ohlsson.

 

Presentation finner du här.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Anförande FMV – Dan Ohlsson, FMV.

Kommentarer inaktiverade.