Exportkontroll och nya teknologier – hur hänger de med? – generaldirektör Christer Ahlström, ISP

Ahlström1

Generaldirektör Christer Ahlström inledde med en kort historisk betraktelse av exportkontrollens framväxt. Det är över 100 år sedan den första lagstiftningen kom på plats för detta område. På den tiden var saker som sadlar och stenkol strategiska produkter. I grunden handlar exportkontrollen om att tillgodose att export av Krigsmateriel inte hamnar i för oss oacceptabla slutanvändarländer samt att svensk export ej bidrar till utvecklingen av massförstörelsevapen eller dess bärare eller till destabiliserande ansamlingar av konventionella stridsmedel. Därefter fortsatte Ahlström att redogöra för exportkontrollregimernas strukturer. De består något förenklat för det första av Grunddokument som lägger fast de åtaganden som medlemsländerna har att respektera, bl.a. kriterier för kontroll. För det andra består de av Produktlistor som definierar vilka produkter och teknologier som faller under respektive exportkontrollregim samt identifiera nya teknologier och produkter som bör bli föremål för kontroll. Målet är hela tiden att sträva efter att bort ta sådana områden där kontrollen inte längre fyller något syfte. Det finns omfattande internationella regimer kopplat till NBC-vapen samt missilteknologi. Teknologiutvecklingen driver hela tiden dessa områden framåt. Det innebär att kontrollistorna därför gradvis behöver uppdateras. Bland några av de nyare områden som lagts till är till exempel nya energetiska materiel, bränsleceller, 3D-skrivare och automatiserade ledningssystem.

 

 

Presentation finner du här.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Exportkontroll och nya teknologier – hur hänger de med? – generaldirektör Christer Ahlström, ISP.

Kommentarer inaktiverade.