Framtidens hotbild och utvecklingen av förmågor – kam Jonas Haggren, Försvarsmakten

Jonas_Haggren

kam Jonas Haggren inledde med att framhålla att det försämrade säkerhetsläget inte handlar om kalla kriget 2.0. Om vi har det förhållningsättet är det en betydande risk att vi tillämpar gamla lösningar på nya problem. Internationell samverkan är avgörande för att nå ökad säkerhet. Rysslands största fördel är viljan att använda militär makt vilket lett till en förhållandevis låg tröskel för militär våldsanvändning. Det har även lett till en viss svårförutsägbarhet i det ryska agerandet. Krigen i Georgien och Ukraina har till stora delar överraskat det internationella samfundet.  Ryssland har även en allt bättre förmåga att kombinera militära och icke-militära instrument. Vidare åtnjuter statsledningen också en stor popularitet och det finns ett starkt stöd för höga försvarssatsningarna. Dessa satsningar har skett på bekostad av andra samhällssektorer och prognosen för utvecklingen av den ryska ekonomin ser mörk ut. Den teknologiska innovationen går dock relativt dåligt. Ryssland har förmåga utveckla vissa avancerade plattformar men saknar ofta förmågan till serieproduktion.

Det är nu angeläget att upprätta totalförsvaret men i ny tappning. Den västliga utvecklingen har präglas av expeditionära operationer och ofta genomförts mot mindre kvalificerade motståndare. Militära förmågor har utvecklats genom nya modeller för krigsföringsoperationer. Motståndaren har försökt kompensera detta genom olika satsningar på asymmetrisk krigföring.

Några av det förmågor som nu utvecklas i vårt närområde och som Försvarsmakten måste förhålla sig till är bl.a. långräckviddiga sensorer samt fjärrstridsvapen. Det väpnade angreppet i framtiden kan utgöras av hot om våld eller styrkedemonstrationer i syfte att begränsa Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska handlingskraft. Sannolikt kommer en motståndare att vilja besegra vårt försvar på avstånd i syfte att inte behöva utsätta sina egna förband för mer omfattande risker. Men även användandet av special förband och cyberoperationer kan utgöra viktiga komponenter i samband med ett väpnat angrepp mot Sverige. Det kan inte heller uteslutas att en motståndare vill framgrupera militära förmågor mot Sverige. Motståndarens målsättning är dock sannolikt inte till att etablera kontroll över hela det svenska territoriet..

I syfte att öka skyddet mot ett väpnat angrepp det bland annat bättre cyberskydd men även en aktiv förmåga på detta område. Telekrigsförmågan samt fasta och rörliga sensor för detektering är även mycket angelägna. Vi behöver även ett förstärkt missil- och luftsförvar men detta bör rimligen göras i samverkan med andra. Behoven av obemannade system ökar kontinuerligt. Målsättningen bör vara att utveckla en tillräckligt stark förmåga till avskräckning i syftet att vårt försvar inte ska behöva användas i detta syfte. I detta ligger också en förbättrad förmåga till att ge och ta militär hjälp avslutade kam Jonas Haggren.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Framtidens hotbild och utvecklingen av förmågor – kam Jonas Haggren, Försvarsmakten.

Kommentarer inaktiverade.