Omvärldens krav – Ökad militär förmåga – general Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten

ÖB

General Micael Bydén inledde med att Försvarsmakten genomfört ett stort antal krigsförbandsövningar under året, bland annat på Gotland. Försvarsmakten övar betydligt mer nu inte minst för det nationella uppdraget. Försvarsmakten övar även i större omfattning med andra länder. Finland har en särställning i det internationella samarbetet. Nu arbetar Försvarsmakten hårt för att undanröja legala eller administrativa hinder för samverkan med Finland inom alla konfliktnivåer. Alla dessa åtgärder syftar till att höja tröskeln för risken för ett väpnat angrepp mot Sverige. Stabiliteten i Europa utmanas på många håll. Vi har den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget. Ryssland övar i betydligt större omfattning än tidigare i vårt närområde och använder sig av hybridkrigföring mot dess motståndare. Samtidigt som det är viktigt att fokus nu ligger på att implementera försvarsbeslutet så får vi inte heller tappa blicken på de långsiktiga och strategiska frågorna. Det viktigaste är ökad militär förmåga för att avvärja angrepp i alla former. Det handlar i grunden om två saker, nämligen personal och materiel. Tillförsel av mer personal och ny materiel är viktigt för att stärka bottenplattan. Leveransen är avgörande för krigsduglighet och trovärdigheten för Försvarsmakten. Det behövs ett effektivt samspel mellan Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin. Fördyringar och förseningar leder till att förmågetillväxten minskar. Krigsförbanden ska alltid stå i centrum. Det innefattar en effektiv upphandling samt en materiel- och logistik försörjning som ska fungera i alla konfliktnivåer. Alla måste agera i samma anda och ha samma målbild. En god dialog med försvarsindustrin i tidiga skeden är avgörande. Leverans på utsatt tid och till rätt pris är ett måste. Vi har inte råd att misslyckas. Försvarsmakten gör ingen skillnad på små och stora företag. Det är leveranser som räknas. De internationella samarbetena är av stor vikt även på materielområdet. Vi kommer att uppmuntra lösningar som skapar förutsättningar för internationellt samarbete. Konkurrens är i grunden bra för alla parter. Det finns ökade krav på ökad produktionstakt och en högre militär förmåga. Sverige behöver därför kostnadseffektiva lösningar och leveranser i tid. Det finns inget utrymme för något annat. Allt detta behöver vi åstadkomma tillsammans, avslutar general Bydén.

 

Presentation finner du här.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Omvärldens krav – Ökad militär förmåga – general Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten.

Kommentarer inaktiverade.