Perspektiv på vår nya omvärld – hur förändras forskning och marknad i Europa?

Bildt_Buskhe

Carl Bildt, medlem av EU:s styrgrupp för försvarsforskning, Håkan Buskhe, vd Saab

Carl Bildt inledde med att en betydande geoekonomisk och geopolitisk osäkerhet präglar det internationella systemet för närvarande. Detta gäller inte minst i Europa. Vidare går teknologiutvecklingen oerhört snabbt. Ett ökat internationellt samarbete är avgörande för att hantera de utmaningar som vi nu står inför. EU omprövar för närvarande sin säkerhetsstrategi från 2003. Integrationen av säkerhets- och försvarsförsvarspolitiken kommer att vara en central del av detta. Vidare tittar EU nu på hur försvarsforskningsresurser kan användas på bästa sätt inom unionen. Det finns starka skäl för detta då försvarsforskningen bland medlemsländerna gradvis minskats inte minst i ljuset av finanskrisen. Ambitionen är att EU ska kunna finansiera 2 -4 miljarder euro över tio år. En rapport kommer att komma i mars nästa år. Det är inga enorma summor men det är principiellt viktigt för att få ökad samordning på detta område avslutade Bildt.

Håkan Buskhe inledde med påminna om att forskning och utveckling ständigt behöver underhållas hela tiden. Man kan inte investera sig till innovation. Försvarsforskningen har stadigt minskat inom EU. Teknikutvecklingen går mycket snabbare nu vilket gör att gapet hela tiden växer om man faller efter inom forskning och utveckling. Det internationella samarbetet är avgörande även för företagen eftersom ingen klarar av att lösa alla tekniska utmaningarna själva. Det problem som vi märkt under de senaste åren är att vissa länder tyvärr har blivit mer protektionistiska. Även om det ekonomiska medlen för försvarsforskning inom EU är relativt begränsade är detta helt rätt väg att gå att öka samordningen inom detta område. När EU nu kommer att spela en ökad roll på försvarsforskningsområdet är det angeläget att det präglas av sunda konkurrensdrivande element; att inriktningen drivs av att ha EU:s bästa för ögonen; att det är baserat på de förmågebehov som finns i Europa. Avslutningsvis påminde Håkan Buskhe om att det är angeläget att en större roll för EU inom detta område inte leder initiativ där övriga länder hålls utanför. Det militärtekniska samarbetet över Atlanten är mycket angeläget för alla parter avslutade Håkan Buskhe.

 

Presentation finner du här.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Perspektiv på vår nya omvärld – hur förändras forskning och marknad i Europa?.

Kommentarer inaktiverade.