Teknologi och innovation – Hur snabbt går utvecklingen? – generaldirektör Jan-Olof Lind, FOI

J-O Lind2

 

Generaldirektör Jan-Olof Lind börjande med citera andra som pekat på farhågor inför att Sverige riskerar att tappa sin position i toppen i internationella mätningar över länders innovationsförmåga. Vidare ställde sig Lind frågan – Vad betyder det då att de statliga satsningarna i Sverige på försvarsrelaterad forskning och teknikutveckling under samma tid dessutom minskat relativt kraftigt och vad har det för konsekvens för försvarssektorn? Den digitala världen och dess möjligheter till interaktion skapar nya möjligheter i innovationsprocessen och hur dess deltagare interagerar, såväl över gränser mellan olika professioner som över landgränser. Den traditionella bilden av att innovation är den ensamme uppfinnaren i labbrock, med räknestickan i högsta hugg och med håret på ända. Om den bilden någonsin varit korrekt, så den idag historia. Lind lyfte också fram statens roll som kravställare, baserat på ett kvalitetssäkrat och forskningsbaserat synsätt. Det blir i många fall helt avgörande för industrins möjlighet att agera. Därför har till exempel FOI en viktig roll att fylla i samverkan mellan staten och industrin. Företagen har, å sin sida, bättre förutsättningar för att skapa möjligheter på en marknad och att vara entreprenörer. Företagens ingenjörer och innovativa entreprenörer kan paketera och förvandla tillgänglig eller framväxande teknologi till produkter och tjänster på en marknad. Detta gäller såväl stora företag som för små och medelstora företag. Slutligen avrundade Lind med att framhålla att EU har en allt viktigare roll att fylla beträffande försvarsrelaterad forskning. Inte minst genom den förberedande åtgärden för GSFP-forskningen. Det bör dock klargöras att detta inte är ett substitut för nationell försvarsforskning utan snarare ett komplement. Alla länder arbetar för att de satsade statliga medlen ska tas tillbaka till nationella företag. Det är viktigt att svenska företag är proaktiva och bejakar de möjligheter som GSFP-forskningen medför avslutade Lind.

 

Presentationen finner du här.

Publicerat på 17 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Teknologi och innovation – Hur snabbt går utvecklingen? – generaldirektör Jan-Olof Lind, FOI.

Kommentarer inaktiverade.