Kommersiella förutsättningar i ett förändrat säkerhetsläge

A-CW

Anna Clara Törnvall Wittgren, affärsdirektör FMV, Chefsjurist Anders Sjöborg, chef juridikstaben FMV

Anna Clara Törnvall Wittgren anförde att vi lever med en ny omvärld, vi ser förändrade efterfrågemönster, handelsströmmar och en allt mer ökad osäkerhet. Kravställningen på leverantörer kan komma att förändras, ex vis villkor för CONDO (contractors on deployed operations) – ett projekt som inletts på initiativ av SOFF och sker tillsammans med FMV.

Vidare tog Anders Sjöborg upp den ”legala spelplanen” – Ett område som vi troligen kommer se att utredas flitigt framöver. Sjöborg lyfte fram att det vi försummat i Sverige och EU är att vid konkurrensupphandlingar sätta särskilda krav på nationell säkerhet – något FMV troligen måste jobba mer med framöver. Avslutningsvis lyfte Sjöborg upp att internationellt samarbete är nyckeln till framgång, att ha en nationell strategisk autonomi är passé. Verktygslådan finns där, nu är det bara att börja jobba med den.

Anna Clara Törnvall Wittgren avslutade presentationen med att säga att ”vi lever i en allt mer komplex omvärld idag och enda sättet att tackla detta är att vi gör det tillsammans”.

 

Presentation finner du här.

Publicerat på 18 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Kommersiella förutsättningar i ett förändrat säkerhetsläge.

Kommentarer inaktiverade.