Våra utmaningar – Utmaningar för arméförbanden i ljuset av inriktningspropositionen

Brännström2

genmaj Anders Brännström, Försvarsmakten

Generalmajor Brännström inledde med att ge en kort historisk tillbakablick sedan mitten på 2000-talet om Försvarsmaktens inriktning samt de omfattande reformer som myndigheten genomgått. Armén befinner sig mitt i en kraftig omvandling och löser de uppgifter som den blivit tilldelad med hög måluppfyllnad. För första gången sedan 1940-talet ska nu arméns grundorganisation växa. Fokus kommer att ligga på att hantera kvalificerade motståndare.

Men det finns alltjämt omfattande brister beträffande personal, materiel och övningsverksamhet. Utmaningarna inför framtiden ligger framförallt på att hantera det begränsade ekonomiska utrymmet samt att rekrytera och behålla rätt personer. Brännström avrundade med att armén idag har alldeles för lite pengar, vilket medför att armén nu befinner sig i ett nytt vägskäl.

 

Presentation finner du här.

Publicerat på 18 november, 2015, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Våra utmaningar – Utmaningar för arméförbanden i ljuset av inriktningspropositionen.

Kommentarer inaktiverade.