Försvarspolitiken

Statssekreteraren Jan Salestrand öppnade med att informera om omvärldsläget och de saker som sker som vi inte såg för fem år sedan. Ukraina, flyktingströmmar i Europa, Brexit och senast utspelet av det amerikanska presidentvalet. Utspelet av det amerikanska president valet väntas påverka omvärlden, inte minst Sverige, frågan är i vilken utsträckning och vilken grad. Salestrand betonar att regeringen värnar om att behålla det goda samarbetet med USA och fortsätta ha en stark transatlantisk länk.
2017 ses som ett år av viktiga presidentval vilka är av vikt för EU:s framtid. Vad kan förutspås om året 2017 är att vi inte ska undgå att komma bli överraskade.

Salestrand ger en rekapitulering av huvudbudskapen från förra årets Försvarsföretagsdagar. Vikten av ”här och nu” gäller även på materielförsörjningen. Det handlar om att kunna ha användning av de system som levereras idag men beställdes igår. Salestrand betonar förbättringspotential inom samspelet mellan näringsindustrin och myndigheter på denna front.

Det konstateras att totalförsvaret återaktiverats men i ny skepnad där fokus ligger på att bygga upp ett modern totalförsvar.

De kommande utredningarna om försvarslogistik och försvarsforskning lyfts fram. Försvarslogistiken ska klara av att gå från fredstida operationer till ett läge i höjd beredskap och krig. Det är viktigt att det finns en kapacitet att stödja krigsförbanden i alla säkerhetslägen. Vidare berättade Salestrand om den så kallade ”materielsbehovsutredningen” som regeringen kommer att tillsätta i närtid. Denna ser över lång sikt materielbehoven och kommer att utgöra underlag till nästa försvarsberedning. Salestrand ser det som positivt för materielförsörjningen.

Salestrand är tydlig att försvarsexport är viktig för försvarsförmågan och gynnar forskning och teknologiutveckling likväl som den bidrar till den svenska operativa förmågan. Även i detta sammanhang betonas vikten av samordning mellan regering, myndigheter och industri. Budskapet är vikten i att i internationella exportsammanhang arbeta mer som ”Team Sweden”.

Avslutningsvis uttryckte statssekreteraren att vi lever i en tid i stor osäkerhet och att ett modernt försvar är en uppgift att ta på allvar som kräver ett närmare samarbete.

Publicerat på 29 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Försvarspolitiken.

Kommentarer inaktiverade.