Anförande Försvarsmakten

Anförande Försvarsmakten

Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten

Detta år har vi tagit viktiga steg mot ökad krigsduglighet och operativ effekt. Alla känner att omvärlden ställer högre krav på verksamheten. Krigsförband behöver materiel – men hela logistikkedjan är viktig. Vi behöver optimera effekten mot de resurser vi har. Rätt pris, rätt tid och till rätt kvalité är ledord.

Det långa perspektivet: FM gör en studie fram till 2035 om hur vi möter framtiden. Några exempel ur den studien: Den ryska utveckling i närområdet. Vidare är det en komplex operationsmiljö – fjärrstyrda system, cyber etc. En annan faktor är en möjlig konflikt i Sveriges närområde kommer att påverka Sverige. Det finns också gråzoner i påverkan som hotar samhället i helhet.

För att möta detta kommer det att handla om samverkan med andra myndigheter och med privat sektor.

Fokusområden för insatser:

Tillgänglighet och rörlighet. Större uthållighet behövs. En fungerande logistikkedja.

Samhällets motståndskraft kräver samverkan med både andra myndigheter och företag. Strategisk kommunikation är betydelsefullt i dessa sammanhang.

Internationella samarbeten: Exempelvis hur vi anskaffar materiel. Egen förmåga viktig också för samarbeten.

FoU: Teknikgenombrott närmar sig på flera områden. Bioteknik, informationsteknik och disciplinöverskridande FoU kommer vara framtidens områden.

Förmågan kommer att gå ned efter denna period om vi inte planerar redan nu. Vi behöver förbereda den riktigt långsiktiga planeringen.

Publicerat på 29 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Anförande Försvarsmakten.

Kommentarer inaktiverade.