Leverans i fokus – Anförande FMV

Leverans i fokus – anförande av FMV

Generaldirektör Göran Mårtensson

Den försvarspolitiska inriktningen säger att den operativa förmågan ska öka. Totalförsvaret aktiveras. Cyberområdet är ett viktigt område som pekas ut. Myndigheterna har en tydlig styrning. FMV har ett tydligt delansvar i den politiska inriktningen. Det gäller att leverera dagligdags, men också nyanskaffa, uppgradera, vidmakthålla och avveckla materiel. Vi ska också validera den krigsmateriel vi köper håller de krav vi ställt upp.

Vi har också fått ansvar för exportstödet, som är viktigt för att bibehålla långsiktig kompetens och ett medel för kostnadseffektiv materiel till Försvarsmakten.

Det är ett leveransperspektiv som gäller även framöver. Tre viktiga delar: materiel som fyller de operativa behoven. Inom avtalad tid och de ekonomiska ramarna. Den första fungerar bra. De sista två punkterna är utmaningar och här måste vi anstränga oss mer.

Förbanden måste ha materiel som kan fungera väl i situationen. Hela kedjan måste fungera – från försvarsmakt- FMV- industrin. Vi måste hitta försörjningsmöjligheter och komma in i tidiga faser. Bättre underlag vad gäller livscykelperspektivet vad gäller kostnader. Systemplaneringsarbetet: vi måste få optimal effekt av det som finns i krigsförbanden. Vi måste också på FMV öka vår kommersiella förmåga.

Försörjningstryggheten ställs inför nya krav i de nya beredskapsgraderna. Det måste också fungera ur ett mobiliseringsperspektiv och vad gäller uthållighet.

Vi måste ta fram principer och metoder. Bygga relationer och känna förtroende för varandra i vårt samarbete.

Internationellt samarbete är viktigt. Aktuellt är bl.a. NORDEFCO, USA, fördjupat samarbete med Finland och LOI-länderna. Även de länder vi bl.a har Gripenavtal med.

Nu måste vi fokusera på leveranser närmaste åren. 15/12 presenteras materiellogistikutredningen.

Publicerat på 29 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Leverans i fokus – Anförande FMV.

Kommentarer inaktiverade.