Marknadskommunikation inför upphandling

Marknadskommunikation inför upphandling

Catharina Hallström, chef inköp militära system FMV och Ingrid Nilsson, chef inköp varor och tjänster

FMV talade marknadskommunikation inför upphandling (slutet av tidiga faser) och utveckling av marknadskommunikation. Upphandlingslagstiftningen, personella resurser och affärsvillkor är vårt ramverk.

EU-lagstiftningen: likabehandling, proportionellt, och ömsesidighet.

Vad betyder det rättsliga regelverket? Vi arbetar med att förbättra vårt förfrågningsunderlag. Leverantörerna ska få likartad information på lika villkor. Dialogen kräver uppmärksamhet. Korruption är en risk, bl.a. vad gäller beskrivning av behoven. Personalen är utsatt. En kategoristyrningsmodell har utvecklats som fungerat väl. FMV börjar med att samla in fakta om marknaden. Nästa steg är dialog med företagen, framför allt de befintliga men också stora marknadsaktörer. Beroende på svaren blir en fördjupad dialog. Annonserad RFI är inte lika effektivt.

Inom militära system: huvudsakligen skriftliga marknadsundersökningar. FMV vill utveckla formerna och dialogen med leverantörerna. Annonsering på FMV hemsida skulle vara ett alternativ, enskilda intervjuer med företag. Men också känsligt, att företagen behöver lämna ifrån sig känslig info. Branschorganisationer kan vara en möjlig mellanhand. FMV deltar i ett antal mässor och FFD.

Utökad dialog ger utmaningar: kräver resurser och kan ge otillbörliga konkurrensfördelar till företag. Fördelarna med dialog kan vara att FMV bygger upp kompetens och kunskap om marknaden. Men försöken att utveckla marknadsdialogen fortsätter och FMV ser framemot samarbete med många av de deltagande företagen.

Publicerat på 29 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Marknadskommunikation inför upphandling.

Kommentarer inaktiverade.