Utvecklingen i Sveriges närområde – MUST

Utvecklingen i Sveriges närområde

Kristina Bergendal stf C Must.

Sveriges närområde i perioden 2017-2021 får en större säkerhetspolitisk och militär betydelse. Närområdet är ett något större perspektiv än Östersjön och omfattar bl.a. Arktisområden.

Nuläget består av en generellt ökad aktivitet både väst som öst. Agerandet mellan aktörerna handlar mycket om kommunikation.

Ett antal länder har intressen som gör att man inte söker traditionella win-win lösningar med andra, utan ser mer på egna intressen. Säkerheten är utmanad och den militära aktiviteten i Östersjöområdet fortsätter öka. Utspelen blir allt mer komplexa. EU har ökat sina militära aktivitet efter Ukraina-Krimkonflikten.

Nato har beslutat att stärka sin militära förmåga i Europa och nu genomförs försvarssatsningar med bäring på närområdet. Ryssland svarar med att de å sin sida måste göra motsvarande satsningar, trots vikande ekonomisk utveckling. Den nyvalda amerikanska presidenten gör bl.a. att de transatlantiska förbindelserna får förnyad aktualitet.

Närområdet på fem års sikt: Försämringen sker gradvis och handlar om en långsiktig utveckling. Men det går inte att utesluta att på vissa områden så kan de stora aktörerna förhandla sig till lösningar inom specifika områden. Situationen medför att övningar och annan militär aktivitet kan komma att öka.

Bergendahl gav i en bild ett antal exempel på möjliga medel för påverkan mot Sverige i fallande kraftskala: Gällande diplomati/politik: Antagonistisk retorik, Restriktioner/ sanktioner/PNG, förändringar i diplomatisk representation, hot om krig, avbrutna kontakter, krigsförklaring. Gällande information: Underrättelseinhämtning, informationsoperationer, cyberaktivism. Påverkansoperationer, cyberattacker, överta svensk informationsinfrastruktur. Gällande militärt: militära övningar, provturer, inhämtning, militära omdispositioner, gränskränkningar, begränsade militära operationer, storskalig invasion. Gällande ekonomiska medel: handelshinder, sanktioner, avtalsdispyter/ -brott, attackera ekonomisk infrastruktur, handelskrig, överta svenska tillgångar,

Främmande underrättelseverksamhet är en av våra främsta hoten mot vår säkerhet. Vikten av vår totalförsvarsplanering i detta sammanhang ökar därför. Avslutningsvis: Försvarsföretag är extra utsatta i sina kontakter. Var lite extra uppmärksamma!

Publicerat på 29 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Utvecklingen i Sveriges närområde – MUST.

Kommentarer inaktiverade.