Vad medger de framtida teknologierna?

Vad medger de framtida teknologierna?

Konteramiral Jonas Haggren

Dynamisk omvärld där vi har följande exempel på faktorer: Växande hotbild i Östersjön. Ombalansering mellan Ryssland och USA pågår. Fortsatta ekonomiska utmaningar i vissa EU-länder och flyktings- migrationstryck. Ökad nationalism i Europa och USA. Konflikter i Afrika och Mellanöstern. Brexit, utvecklingen i Turkiet och nye presidenten i USA. Allt detta påverkar oss. De är hot – men också möjligheter.

Maktskifte pågår i världen. Tyngdpunkten är inte minst mot Asien och en ökande konkurrens i hela världen. Globaliseringen är starkare trend än någonsin. Stor skala och komplexitet. Några exempel på faktorer att förhålla sig till: demografisk utveckling, mänsklig utveckling och urbanisering. Stora migrationsströmmar. En annan faktor är klimat, miljö och naturresurser. Vidare maktbalans och internationella relationer. En maktförskjutning pågår från dagensmultilaterala ordning. Ryssland är en av dem som utmanar denna ordning. Vinnarna i utveckling kan finnas i andra regioner.

Ur militär synvinkel betyder detta förändrade geostrategiska förhållanden och förändrad operationsmiljö främst p.g.a. teknisk utveckling.

Konsekvenser av långsiktiga förändringar: Teknikutveckling sprider sig till alla former av aktörer. Det kommer inte heller handla bara om Gotland utan om andra områden.

Teknikförändringar som kommer att ha stor betydelse i det långa perspektivet: ”Big Data analys, utveckling mot ökad artificiell intelligens, vidareutveckling av IT-teknologi, ökad nätverksuppkoppling – ”Internet-of-things”, ökning av autonoma system, ökat nyttjande av rymdbaserade system, robotifiering,och bioteknisk utveckling

Förändringar i operationsmiljön framtill 2035: Vi måste kunna agera snabbt. Förstå operationsmiljön, och dessa tekniker är möjligheter. En komplex stridsmiljö utvecklas mot att icke-linjär och reguljär krigföring blandas – en gråzon. Vi måste kunna verka i denna nya miljö. Exempelvis med fjärrkontrollerade och autonoma system. Cyberkrigföring mot samhällskritisk verksamhet är en annan ingrediens.

Kritiska faktorer för Försvarsmakten att hantera i perspektivet till 2035: Vi förmår inte att analysera allt. Vi behöver exempelvis big data. Vi kommer att se ett krisläge som är konstant – förstärks och försvagas. God överlevnadsförmåga mot fjärrstridsvapen och cyberangrepp. Uthållighet och asymmetriska förmågor. Teknikens fördelar måste utnyttjas, system samverka och interoperabilitet måste fungera. Vi har en hög innovationsförmåga i Sverige, vilket är en fördel. Avgörande för oss är att lära oss och anpassa oss snabbare än våra motståndare.

Publicerat på 29 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Vad medger de framtida teknologierna?.

Kommentarer inaktiverade.