Investeringsplanering med fokus på tidiga faser

Departementsrådet Michael Cherinet inledde med att diskutera hur regeringen presenterar Försvarsmaktens investeringsplan för riksdagen, framtiden, materielbehovsöversikten och den satsning på 10,2 miljarder som lades under 2015. Planen är lagd för 12 år och behandlar anskaffning och materielbehov. En sex årig inledning på de 12 åren presenteras för Riksdagen. Där kommer detaljerade förslag på vad som ska beställas nästkommande år och de materielbehov som finns.
Mot denna bakgrund är det trotsplanen en del som rör på sig i de senare delarna av planen. Försvarsmaktens planering och bild av detta kommer att utgöra en utgångspunkt tillsammans med industrins bedömning av teknisk utveckling och det säkerhetspolitiska läget, försvarsberedningens arbete med materielbehovsöversynen som grund

.Alla aktörer behövs i materielförsörjningen men nya former för dialog. Tillsammans kan kunskaper för framtiden omsättas till underlag som blir styrande för sju år och bortåt.

Vid sidan av materielförsörjning finns det internationella samarbetet, inte minst export. Det handlar om ett vidmakthållande av strategiska resurser. Interna kontakter är avgörande för att vara framgångsrika på försarsmarknaden. MoU-samarbetet som en del av Team Sweden är ett viktigt ansvar. Mot bakgrund av detta sammanhang betonas begränsade resurser i sammanhanget. Koordinering, dialoger och prioriteringar är framgångsreceptet. Vi ska alltid prioritera och utgå av de aktiviteter som ger något tillbaka till Försvarsmaktens operativa förmåga och försörjning över tid.

Cherinet rundade av med att säga att under 2017 väntar ett spännande år, inte minst av omvärldsutvecklingen och försvarsreformen.

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Investeringsplanering med fokus på tidiga faser.

Kommentarer inaktiverade.