Vår roll i tidiga faser

Anna-Lena Österborg från FOI konstaterade att FOI:s forskningsverksamhet inte är begränsad till de tidiga faserna utan når hela livscykeln i materiel- och logistikförsörjningen. FOI:s verksamhet bidrar till försvarets effekt och operativa förmåga över olika tidsperspektiv. Hon konstaterade också att innovation sker i alla faser i en materielförsörjningsprocess.
FOI:s verksamhet stödjer särskilt de tidiga faserna i två områden – behovsanalys och kravställning. FOI:s roll är central i de tidiga faserna för att kunna möta en kvalificerad motståndare med okänd förmåga. Inom FOI värderas den förmågan för att kunna omsätta kunskapen till krav på vår egen försvarsförmåga.

Österborg konstaterade att tidiga faser är viktiga ur tre perspektiv: 1) de sänker risken för kostnadsökningar i senare skeden, 2) de ökar handlingsfriheten för försvarets framtida behov, och 3) de möjliggör långsiktighet i kunskapsförsörjningen.

Österborg poängterade också att forskningsverksamhet givetvis är större än de tidiga faserna, men att forskning och teknikutveckling utgör viktiga delar av de tidiga faserna. Försvarsinnovationerna har också flyttat från labben och finns numera i en bredare miljö. Verksamheten är mångfacetterad och kan exempelvis som koncept, värdering, spelkort, analysstöd utöver den delen som handlar om att stå på labb.

Robert Limmergård fortsatte diskussionen om tidiga faser med att tala om att vi är starkt beroende av varandra även om vi har – och ska ha – skilda roller och uppgifter. Vi är olika länkar i en kedja som tillsammans utgör ett ekosystem för försvarsförmåga. Limmergård betonade att företagens roll ofta är att göra produkter av forskning och att säkra att innovationer kommer till praktisk nytta för Försvarsmakten och möter de behov försvaret har.

Limmergård underströk att de säkerhetspolitiska förändringarna bör vi även se till den tekniska utvecklingen. Det har skett en kraftig förändring även militärtekniskt.

Det finns olika tidiga faser i olika processer – från forskning till avveckling – men vi får inte vara rädda att prata med varandra. Företagen har talang och kompetens att se den tekniska utvecklingen tidigt. Företagen har och vill gärna delta i fler samtal om den tekniska utvecklingen. Vi måste bli bättre på att använda befintlig kunskap och företagen vill bidra, lyssna och lära.

Avslutningsvis uttrycker Limmergård vikten av att ligga på teknikens framkant och att vi inom försvarsfamiljen vågar pröva former för dialog och samverkan.

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Vår roll i tidiga faser.

Kommentarer inaktiverade.