Militärstrategisk doktrin

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre inledde med informera om Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin och dess framtagande och användning för att utbilda och utveckla förbanden och det svenska försvaret. Gyllensporre lyfter att doktrinen verkar som en kompass för Försvarsmakten, men kräver ett gott omdöme samt en förberedelse i att vara utrustad för en anslående användning.
Frågan om varför det är viktigt med doktrin diskuteras. Svaret lyder att det har hänt mycket sedan det kalla kriget och att vi står inför en föränderlig omvärld, förändringar i krigföring och även i Försvarsmaktens roll. Den sistnämnda har haft en historik från en neutralitetspolitik och hemförlovade förband till att vara närvarande på Balkan. Under en period var fokus internationella insatser. 2009 svängde det om igen där Försvarsmakten förväntades vara proaktiva i närområdet. Detta har blivit ännu tydligare i försvarsbeslutet 2015. Den militärstrategiska doktrinen är ett sätt att operationalisera den politik som kom med försvarsbeslutet. Genom doktrinen omvandlas politiken till praktisk handling. Införandet av den permanenta närvaro på Gotland är exempel på hur doktrinen omsätts till att förebygga konflikter och förberedelse. I fall av krav handlar det istället om förbandens tillgänglighet och att snabbt kunna möta motståndet.

Gyllensporre belyser att det inte överordnande att vinna militärt utan att det handlar om att bevara den suveränitet och frihet i landet. Det kan i vissa situationer handla om att undvika att förlora och skapa uthållighet. Att vara framgångsrik handlar om strategier. Vid val av annan strategi än den starka motståndaren, dvs asymmetri, visar historisk statistisk att den svaga aktören har över 50% chans att vinna. Detta ställer krav på anpassning vid olika situationer och flexibilitet.

Avslutningsvis uttrycker Gyllensporre att kärnan i doktrinen är att doktrinen och god strategi maximerar effekten av Försvarsmaktens operativa förmåga. Detta ställer krav på beslutsfattare, förband, flexibilitet och profiler på materiel. Det är denna mjukvara som ska passa in i den materielhårdvara som byggs.

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Militärstrategisk doktrin.

Kommentarer inaktiverade.