Exportfrämjandet och regeringens exportstrategi

Exportfrämjandet och regeringens exportstrategi

Statssekreterare Oscar Stenström

Sverige har ett försvars- och säkerhetspolitiskt intresse av en försvarsindustri som kan leverera teknik och system av världsklass. Vår försvarsexport är i förhållandevis liten i den totala exporten. Exporten går bra, men vi behöver bra varor att exportera. Regeringen har nyligen lagt en innovationsproposition. 2,8 miljader fram till 2020, med framför allt mer till högskolor och forskning varje år i samverkan med bl.a. industrin. Detta går till Vinnova för utveckling av produkter och tjänster. Bioekonomi, lifesicence och mycket mer. Viktigt att satsa på FoU för att hålla konkurrenskraften.

Försvarsexporten främjar svenskt försvar och säkerhet. Men exporten främjar också den innovationskraft och teknologiutveckling som är så viktig för svensk välståndsutveckling. Försvarsindustrin är en väsentlig del av det innovativa Sverige och är bland de mest forskningsintensiva branscherna i Sverige. Vi ska fortsätta att värna om detta. För regeringen är det därför angeläget att främja svensk försvarsindustris exportansträngningar inom ramen för gällande lagstiftning och regelverk.

Exportstrategin ligger fast. Mer tid behövs för implementering, inte minst pga Brexit. Regeringen fortsätter med de 22 insatserna i Exportstrategin. En åtgärd är att nya ambassader i Peru, Filipperna och Tunisien har satts upp. Ett annat exempel på främjande är samarbetet mellan svensk och brasiliansk flygindustri. Vad som började som en exportaffär av Gripen har goda förutsättningar att utvecklas till ett samarbete med betydande civila inslag och med stor ekonomisk nytta för både Sverige och Brasilien, trots att Braslien har det ekonomiskt tufft. Att koppla ihop sig på detta sätt är framtiden. Vi klarar inte detta ensamma, vi är små i världen.

Liknande samarbeten finns med flera andra länder. Idag har vi polska presidenten på besök. Sverige har unika möjligheter att spela i en högre division än vad vår befolkningsstorlek och vår ekonomiska storlek antyder.

Under de gångna två året har regeringen växlat upp sina ansträngningar för att främja svensk exportindustri genom industridelegationer ledda av ministrar och statssekreterare till viktiga exportmarknader. I februari i år ledde statsministern en stor företagsdelegationen till Mumbai i Indien. Svenskt högnivådeltagande under dessa dagar gav oss unik tillgång till nyckelaktörer inom den indiska regeringen och i det indiska näringslivet. Detta gav oss goda möjligheter att främja viktiga svenska exportmöjligheter inte minst för försvarsindustrin. Näringsministern var på ett uppföljningsbesök nyligen.

Exporten till Indien är betydligt mindre än till Estland. Med andra ord, stora möjligheter.

Vi har ett bra samarbete med FMV.

Försvarsmaterielexport är en komplex verksamhet. För att lyckas i de stora affärer som har en direkt strategisk betydelse för Sverige krävs att alla berörda aktörer agerar på ett samordnat sätt.

I början av 2016 etablerade regeringen Försvars- och säkerhetsgruppen (FSG). Genom FSG kan man nu arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt för att främja större exportaffärer på ett tidigt stadium. Detta innebär att det går att agera snabbt och smidigt jämför med många konkurrenter.

Regeringen har haft en dialog med branschorganisationerna SOFF, SME-D och SACS samt BuS vilket har lett till att vi nu förbättrar möjligheterna för SME:s att få tillgång till information om affärsmöjligheter på viktiga exportmarknader (http://www.business-sweden.se/Export/branscher/sakerhet-och-forsvar/,). Statssekreteraren uppmanar försvarsföretagen att öka samarbeten med SME för exportaffärer.

Men det statliga exportfrämjandet kan, inom ramen för befintliga ekonomiska resurser och regelverk som reglerar försvarsexport, göra ännu mer. BuS har till exempel satt upp särskilda resurser inom ramen för sin verksamhet för att främja exporten från försvars- och säkerhetsexporten. Andra åtgärder är erbjudanden om industriseminarier på prioriterade marknader genom att BuS får ett ökat ansvar att i samarbete med bl a branschorganisationerna ordna kundmöten och presentationer/seminarier. Slutligen ser BuS också över möjligheten att ge utökat stöd för aktiviteter relaterade till större kampanjer.

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Exportfrämjandet och regeringens exportstrategi.

Kommentarer inaktiverade.