Exportstödet på FMV

Joakim Wallin från FMV inledde med att berätta att FMV har tagit över ansvaret för exportverksamheten efter att FXM lades ner. Exportstödet är i dagsläget uppdelad i två verksamheter; den ena finansieras av försvarsföretagen medan den andra är ett anslag av regeringen.

Vid en ansökning för exportstöd hos FMV måste företagen i sin ansökning tydligt uttrycka försvarsnyttan med exporten samt ett krav på en tydlig dialog med ISP samt en antikorruptionsförklaring. FMV är tydliga om god affärsetik för exportstöd. Utmaningen med ansökningarna är att inte störa Försvarsmaktens operativa förmåga samtidigt som det eftersträvas stödja exporten.

FMV koordinerar även allt internationellt arbete som görs vid export. Koordinering och dialog är viktigt. Genom FSG (Försvars- och säkerhetsgruppen) ges möjlighet att koordinera regeringskansliet, Försvarsmakten och försvarsindustrin. FMV företräder staten i mellanstatliga avtal. Det är av vikt att hitta internationella partners och dela kostnader med andra. Vad som ses med anslaget från regeringen är att det ofta uttrycks att Försvarsmaktens operativa förmåga ska stödjas, vilket även är syftet med försvarsexport. En trend som kan urskiljas av den export som sker är att en mer statlig inblandning krävs vilket ger större försvarsnytta samt en större operativ förmåga. Kraven på statlig inblandning kommer från det land som köper som ett security-of-supply men är även kopplat till industrin då det är vad kunden önskar. Detta leder till en starkare sammanlänkning mellan export och internationella samarbeten.

Exportens betydelse över tid har gjort en stor resa från en stor hemmamarknad och statligt ägande, där staten beställde all utveckling och underhåll av produkter. När exporten väl blev aktuell var det en bonus till välfungerande hemmamarknad som fanns. Vid murens fall under slutet på 1980-talet började Försvarsmakten arbeta mer internationellt där exporten blev en viktig faktor som möjliggjorde för en interoperabilitet. Internationaliseringen medförde tuffare krav mot FMV att leverera materiel snabbt vilket även ledde till industrin anammade en full egenfinansiering av produktutvecklingen. I dagsläget är exporten central och extremt viktig för Försvarsmaktens operativa förmåga och är en trolig förutsättning för framtiden.

Wallin avslutade med att belysa att resurser är kritiska för exporten framöver.

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Exportstödet på FMV.

Kommentarer inaktiverade.