Överprövningar – hur påverkas upphandlingar

Chefsjurist Anders Sjöborg öppnade med återkoppling till försvarsdirektivet och upphandlingssystemet. Det finns en trend bland länder som börjar ställa mer krav på security of supply, G2G upphandlingar, och vi ser ett allt mer nationalistiskt och protektionistiskt synsätt. Sjöborg informerar om en betydande svängning i ovanstående då det tidigare var mer fokus på den fria marknaden. Diskussionen om allt fler G2G-affärer tros vara en fortlöpande diskussion.

Överprövningssystemet är en möjlighet leverantörer har att pröva en upphandling baserat på principen om lika behandling, öppet förfarande samt ett skäligt och transparent sätt.
Det finns en del regler om rättsmedel – möjligheten att få saker och ting prövade i domstol. Avtalsspärr innebär att FMV inte får teckna öppna avtal innan viss tidsfrist löpt ut. Överprövning innebär att Förvaltningsrätten kan initiera förfaranden leverantörer lidit skada vilket kan innebära att FMV kan få göra om upphandlingar. Leverantörer har i detta sammanhang möjlighet att yrka på skadestånd. Utmärkande för Sverige i ovanstående scenario är vid beviljande av leverantörsidan, har leverantör rätt att få sina processskostnader täckte – något som inte gäller för myndigheter. Detta informerar Sjöborg har skapat obalans.
Även offentlighetsprincipen, rätten att begära ut handlingar, är utmärkande för Sverige. Sjöborg menar att komplexiteten i regelverket gör att det i de allra flesta upphandlingar missas detaljer – något advokatbyråer finner som en lukrativ bransch. Bevakning av media och expertis är idag utmärkande för offentlig upphandling. Media och experter uttalar sig innan egentliga prövningar om rätt eller fel skett vilket kan ifrågasätta myndigheters varumärken.

FMV:s egna erfarenheter av överprövningssystemet bedöms vara ca 75 överprövningar under 2015 varav 95 % beslutades till FMV:s fördel. En domstolshandläggning tar 3-9 månader och det finns exempel på ökade kostnader upp till 25 mkr, i vissa fall har det tagit upp till 18 månader fördröjning. Sjöborg informerar att det i dagsläget är relativt enkelt att dra igång en överklagande rättsprocess vilket i själva verket har ett negativt resultat på marknaden.

Området är resurskrävande och upphandlingsregelverket har blivit allt mer komplext för varje lagstiftning. Överprövningsutredningen 2015 konstaterade något måste göras. Vi har gått från att årligen ha 50 mål till att i dagsläget ha upp mot 3000 mål per år. Förlag för att få ner siffran är att minska handläggningstiderna samt att införa ansvarande uppgifter – vid fall av överklagande måste en avgift läggas. Dessutom föreslås fasta tidsramar för överklagande. FMV har erfarenhet av att överklagan oftast sker efter tilldelningsbeslut trots att överklagan kunnat ske tidigare. Domstolarna bör även få en lagstadgande handläggningstid inom 3 månader.

Sjöborg avrundar med en framåtblick och uttrycker att lagstiftaren måste tänka efter vad man kan implementera som gör det svårare att överklaga. Myndighetssidan å andra sidan måste bli självkritisk och förbättra kravbilden i upphandlingsfasen. Ovanstående ställer krav på kompetens och en förståelse för det operativa behovet. Utgångspunkten bör vara förmågebehoven, inte en önskelista.
anders

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Överprövningar – hur påverkas upphandlingar.

Kommentarer inaktiverade.