Svenskt-finskt försvarssamarbete – vad kan ske i förlängningen?

Finska försvarsattachén Manu Tuoninen inledde även han med att konstatera förändringar i det säkerhetspolitiska läget samt en ökad militär aktivitet i Östersjöområdet. Sverige och Finland sitter i samma båt i och med det läget som råder vilket resulterar i ett naturligt ökat samarbete mellan länderna, men som även är av yttersta vikt för Finland.
En tillbakablick gavs till 2014 när ett första steg till ett ökat samarbete togs med den aktionsplan som togs fram av respektive Försvarsmakter. Försvarspakterna fick i efterhand uppgifter för vidare studier vilket resulterade i en slutgiltig rapport. Försvarsmakterna fick därmed politiskt stöd för sitt samarbete.

Finland söker öka säkerhet och stabilitet samt förstärka försvaret av Finland likväl som Sverige. Vad man gjort är en gemensam försvarsplanering för olika situationer. I denna finnes sex olika fokusområdet; armén, marinen, flygvapnet, cyber, styrning & kontroll samt logistik & materielanskaffning. En viss skillnad finns mellan länderna gällande organisatoriska faktorer.

I dagsläget är statusen på armésidan att bilaterala avtal sätter ramarna för samarbetet mellan länderna vilket leder till mer omfattade övningar och förbättrar interoperabiliteten. På flygsidan sker ett kontinuerligt samarbete mellan det svenska och finska flygvapnet, vilken har höga målsättningar. Målet är att ha skicklighet och metoder för att tillsammans kunna operera och planera för att uträtta flygövningar i gemensamt luftrum med en mix av svenska och finska flygplan. Även inom marinen råder ett samarbete, där länderna bland annat utbyter sjölägesbilder. För logistiken råder många intressanta samarbetsmöjligheter. Man ser långsiktigt kunna göra gemensamma anskaffningar, men för detta scenario behöver andra krafter än försvarsmakterna vara drivande, däribland industri och kollektivorganisationer.

Security of supply kan utgöra den mest intressanta debatten. Finland har en lång tradition av försörjningsberedskap – ett slags totalförsvarssystem där Finland utnyttjar hela rikets resurser. Försörjningsfrågorna ses som ett möjligt samarbetsområde och i Finlands fall är industrin integrerad med försvaret genom att företag har beredskapsuppgifter. En tanke som reflekteras är att försvarslogistik får en ny fart i Sverige om samma system anpassas. – kanske får försvarslogistik ny fart i Sverige om samma system anpassas. Den störta skillnaden mellan länderna belyses vara en finsk beredskapsindustri vs. en svensk exportindustri. Hur går vi vidare och kombinerar dessa?

Avslutningsvis meddelades att försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland kommer att fortsätta att stärkas och utvecklas genom vårt samarbete i Östersjöområdet för att öka samverkan mellan våra väpnade styrkor och bidra till stabiliteten i Östersjöregionen.

Tillsammans starkare än ensam. Länderna har ingen allians, men samarbete skapar optioner skulle ett samarbeta och försvar behövas.
manujpg

Publicerat på 30 november, 2016, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Svenskt-finskt försvarssamarbete – vad kan ske i förlängningen?.

Kommentarer inaktiverade.