Dokument och presentationer

Efter beslut av arrangörerna av Försvarsföretagsdagarna 2017 kommer i år dessvärre endast två presentationerna att läggas upp.

Jan Pie, generalsekreterare ASD

Gustaf Fahl och Ingrid Nilsson, Försvarets materielverk

 

 

 

 

 

Nedan en sammanställning av presentationer från 2015 års konferens:

”Perspektiv på vår nya omvärld – Hur förändras forskning och marknad i Europa?” – Carl Bildt & Håkan Buskhe, Saab

”Svensk säkerhet i ett omvärldsperspektiv” – Anna Wieslander, UI

”Ökad aktivitet i Östersjöregionen” – genlt Göran Mårtensson, Försvarsmakten

”Framtidens hotbild och utvecklingen av förmågor” – kam Jonas Haggren, Försvarsmakten

Anförande FMV – Dan Ohlsson, FMV

Försvarspolitiken – statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet

Omvärldens krav – Ökad militär förmåga – general Micael Byén, ÖB Försvarsmakten

”Att producera ett försvarsbeslut – Mer resurser, mer operativ effekt och mindre manöverutrymme” – genlt Anders Silwer, Försvarsmakten

”Teknologi och innovation – Hur snabbt går utvecklingen?” – generaldirektör Jan-Olof Lind, FOI

”Autonoma system” – Fredrik Löfgren, Linköpings universitet

”Framtidens batterier” – professor Göran Lindbergh, KTH

”Exportkontroll och nya teknologier – hur hänger de med?” – generaldirektör Christer Ahlström, ISP

”Våra utmaningar – Utmaningar för arméförbanden i ljuset av inriktningspropositionen” – genmj Anders Brännström, Försvarsmakten

”Vad vi kan om vi verkligen vill” – kam Thomas Engevall, Försvarsmakten

”Nya krav och behov i en förändrad omvärld” – genmj Johan Svensson, FMV

”Kommersiella förutsättningar i ett förändrat säkerhetsläge” – Anna Clara Törnvall Wittgren & chefsjurist Anders Sjöborg, FMV

”FMV utvecklar leverantörsrelationerna” – Ann-Sofie Lillberg, FMV

”Hur kan industrin säkra nationell försörjningstrygghet och leveranssäkerhet i en förändrad hotbild?” – Håkan Buskhe, Saab

”Försörjningstrygghet ur ett nordiskt företags perspektiv” – Morten Brandtzæg, Nammo Group

”Företagens bidrag till försvarsförmågan” – Robert Limmergård, SOFF & Fredrik Svedberg, SME-D

”Försvars- och säkerhetsexportfrämjandet” – statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet

Rapporter och andra dokument presenterade vid seminariet: