Försvarsföretagsdagarna

Försvarsföretagsdagarna är ett samarrangemang mellan Försvarsmakten, FMV, SME-D och SOFF.

2016 går seminariet av stapeln den 29-30 november på Vår Gård Saltsjöbaden.

Seminariet modereras av Staffan Dopping och bland föreläsare och deltagare ser vi myndighetschefer och nyckelpersoner från exempelvis Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Totalförsvarets Forskningsinstitut och de försvarsrelaterade företagen.

Programmet finns att läsa här. Talarna är presenterade i denna folder.