Presentationer FFD14

Här kommer presentationerna från konferensen att redovisas.

Tema:   Förändrad omvärld

 • Försvarspolitiken Peter Hultqvist, Försvarsminister
 • Anförande Försvarsmakten Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten
 • Anförande MUST Kristina Bergendal, stf Chef MUST
 • Militärstrategisk doktrin genlt Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten
 • Vad medger de framtida teknologierna? kam Jonas Haggren, inriktningschef Försvarsmakten
 • Framtida teknologier som förändrar Sverige
  • Autonoma system, professor Lars Nielsen, Linköpings universitet
  • 5:e generationens trådlösa system, Sara Mazur, Ericsson Research
 • Hur påverkas företag i Sverige av förändringar i omvärlden?
 • Lennart Sindahl, vice vd Saab Group
 • Tommy Gustafsson-Rask, vd BAE Systems Hägglunds
 • Anförande FMV Göran Mårtensson, generaldirektör FMV

 

Tema:   Tidiga faser

 • Investeringsplanering med fokus på tidiga faser Michael Cherinet, C MFU Försvarsdepartementet
 • Marknadskommunikation inför upphandling Catharina Hallström, Chef Inköp militära system FMV och Ingrid Nilsson, Chef Inköp varor och tjänster FMV
 • Vår roll i tidiga faser
  • Anna-Lena Österborg, överdirektör FOI
  • Niklas Alm, stf. generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen
  • Fredrik Svedberg, vice ordförande SME-D

 

Tema:   Sverige internationellt

 • Hur jobbar FMV internationellt Anna Clara Törnvall Wittgren, C M&I FMV
 • Svensk-Finskt försvarssamarbete – vad kan ske i förlängningen? Major General Timo Rotonen, Chief of FDF Logistics Command Finnish Armed Forces
 • Försvarsmaktsövning Aurora genmj Bengt Andersson, Försvarsmakten

 

Tema:   Upphandling

 • Överprövningar – hur påverkas upphandlingar Chefsjurist Anders Sjöborg, FMV
 • Försvarsmaktens behov av leveranssäkerhet genlt Anders Silwer, produktionschef Försvarsmakten
 • Upphandlingspolitiken Ardalan Shekarabi, Civilminister

 

Tema:   Handel med försvarsmateriel

 • Trender och tendenser i exportkontrollen           Christer Ahlström, generaldirektör ISP
 • Exportstödet på FMV Joakim Wallin, rådgivare exportfrågor FMV
 • Exportfrämjandet och regeringens exportstrategi Oscar Stenström, statssekreterare

 

Nedan en sammanställning av presentationer från 2014 års konferens:

Rapporter och andra dokument presenterade vid seminariet: